Öğretmen Özelliklerinin Öğretim Sürecine Etkisi

Hayrettin Akyıldız

ÖZ

Eğitim psikolojisi öğrencilerin psikolojisi olduğu kadar bir açıdan öğretmen psikolojisidir de. Öğretmenler mesleki gelişmeleri için sadece, sürekli öğrencilerini daha iyi tanımaya, anlamaya çalışmakla kalmamalılar, aynı zamanda kendini değerlendirme yeteneklerini de geliştirmelidirler. Bu doğrultuda kendilerine ve kullandıkları öğretme yaklaşımına ilişkin sürekli yeni kararlar verebilmelidirler. Şüphesiz bu durum, paradoksal olarak öğretmenin mesleki gelişmesine bağlıdır. Bu kararlarına dayalı olarak öğretmen öğretim yönteminin aksayan yönlerini geliştirecek, öğrencileriyle, meslektaşlarıyla ve çevresiyle daha verimli ilişkiler kurabilecektir. Mesleki ve zihinsel gelişmesini okulunu bitirmekle sonlandıran, ya da monoton ve değişmez biçimde çalışan öğretmenler sadece yetersiz ve mutsuz sınıf liderleri olabilirler.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.