Yabancı Dil Öğretiminde Çağdaş Bir Eğitim Teknolojisi Yaklaşımı: Programlı Öğretim

Şefik Yaşar

ÖZ

Günümüzde önemi giderek daha artan yabancı dilin daha etkili bir şekilde öğretilebilmesi ve daha işlevsel yabancı dil eğitim programlarının geliştirilebilmesi; eğitim kurumlarının, öğretme-öğrenme sürecinde çağdaş eğitim teknolojisi yaklaşımlarına yer vermesini gerektirmektedir. Öğrenme psikolojisi alanında yapılan araştırmalara dayalı olarak ortaya çıkan ve eğitimde bir devrim olarak kabul edilen bu eğitim teknolojisi yaklaşımlarından birisi de "programlı öğretim'dir. İçinde yaşadığımız yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı Dünyasında etkin bir şekilde uygulamaya konulan ancak ülkemiz eğitim sisteminde hala uygulanmayan "programlı öğretim" nedir ve bu yöntemin yabancı dil öğretimindeki uygulaması nasıl bir görünüm arzetmektedir? Bu yazı ile bu sorunların cevaplandırılması amaçlanmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.