Öğretmenlerin Ödüllerle Güdülenmesi ve "Yılın Öğretmeni Ödülü"

Esergül Balcı

ÖZ

Örgüt çağı olan günümüzde, iş görenlerin yaptıkları işe güdülenmiş olmaları, istekle çalışmaları, örgütlerin gelişmesi ve yaşaması için önem taşımaktadır. Çünkü örgütlerin, amaçlarına mümkün olduğunca az girdi ile çok çıktı elde ederek ulaşabilmeleri önemli sorunlardan birisini oluşturmaktadır. Bu durum gelişmekte olan ülkelerde kaynakların daha ekonomik kullanılması açısından daha da büyük önem taşımaktadır. Üstelik girdi ve çıktısı insan ağırlıklı olan eğitim örgütlerinde görev yapan ve geleceği biçimlendiren öğretmenlerin işlerini istekle ve duyarlılıkla yapmaları konuyu daha da önemli kılmaktadır. Çünkü ülkelerin geleceği vücutça ve kafaca sağlıklı yetiştirilmiş insan gücüne bağlıdır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.