RASCH MODELİ İLE ELDE EDİLEN YETENEK ÖLÇÜLERİNİN NİTELİKLERİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA

Giray Berberoğlu

ÖZ

Psikometrik testlerden elde edilen ham puanların karşılaştırılmaya elverişli hale getirilmesi amacı ile standart puanlara dönüştürülmesi test geliştirme süreci içerisinde sıkça karşılaşılan uygulamalardan biridir. Genel olarak ham puanlar üzerinde doğrusal (linear) ve doğrusal olmayan (nonlinear) standart puanlar olmak üzere iki türlü dönüştürme yapmak mümkündür (Anastasi, 1982). T ve z standart puanları gibi doğrusal dönüştürmelerde ham puanların çarpıklık, basıklık gibi dağılım özellikleri standart puanlarda aynen korunmakta, ancak doğrusal olmayan standart 9 ve normalleştirilmiş T gibi dönüştürmelerde ise bu özellikler değişmektedir. Şöyle ki, doğrusal olmayan dönüştürmeler sonucunda elde edilen standart puanlarda normal dağılım özellikleri sağlanmaktadır (Gronlund, 1976). Bu tür dönüştürmelerin temel amacı, aynı test ile dağılım özellikleri farklı gruplardan elde edilen puanların karşılaştırılmasına olanak sağlamaktır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.