KUŞAK ÇATIŞMASI

Binnur Yeşilyaprak

ÖZ


Yetişkin kuşakla gene kuşak arasındaki uyuşmazlık, her dönemde
görülen, yüzyıllardır süregelen bir olgudur. Çatışma, en geniş anlamda
anlaşmazlık, karşıtlık, uzlaşmazlık demektir (Yörükoğlu 1985). Çatışmalar;
düşünce, duygu, çıkar, beklenti ve amaç ayrılıklarından doğar. İnsanlar
arasında bu yönlerden tam uyum ve denge oldukça güçtür. Bu nedenle
insan topluluğunun bulunduğu her yerde çatışma vardır. Bu çatışma,
yeni değerlere açık olan gençlerle, daha tutucu ve yerleşik değerlere
bağlı yetişkinler arasında neredeyse kaçınılmaz, geleneksel bir şekle
dönüşmüştür


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.