Yükseköğretim, Bilim Dalı ve Cinsiyetin Bilimsel Bilginin Doğasını Anlamaya Etkisi

Mehmet Bilgiç, Füsun Akarsu

ÖZ

Günümüzde ilk ve ortaöğretim aşamasında fen derslerinin ağırlıklı bir
yeri vardır. Çeşitli ülkelerde fen eğitimi programlarının amaçlar, yöntemler
ve uygulamalar açısından farklılaştığını, ancak önemi ve gerekliliği konusunda
uzlaşıldığını görmekteyiz. Yüzyılımızda bilim ve teknolojinin artan
ağırlığına paralel bir eğilimin okulların fen programlarına yansıdığına tanık
oluyoruz. Bu bağlamda üzerinde en çok durulan ve görüş birliğine
varılan hedeflerden birisi bilimin doğasını anlayabilme ile ilgilidir. Örneğin,
ABD'de Ulusal Fen Öğretmenleri Birliğinin 1982'deki toplantısında tüm
vatandaşlara bilim ve teknoloji ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırılması
birincil amaç olarak benimsenmiştir (NSTA, 1982). 1961'de
İstanbul'da gerçekleştirilen bir OECD seminerinde fen eğitimi politikalarının
hazırlanışında bilimin doğasını anlama amacının vurgulanması kararlaştırılmıştır
(OECD, 1961).


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.