Okul Öncesi Düzeydeki İşitme Özürlülerde Aile Eğitimi

Gönül Akçamete

ÖZ

Uzun yıllar eğitimcilerin dikkati sadece işitme özürlü çocuklar üzerinde toplanmış, bu çocukların ailelerinin eğitimi üzerinde çok az durulmuştur. Oysa erken yaştaki işitme özürlü çocukların eğitiminde yalnızca çocuklara yönelik programların yeterli ve istenilen sonuçları vermediği, bu çocukları aileleri ile birlikte ele alan eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması gereği ortaya çıkmıştır. Bu gereksinimin sonucu, son yıllarda çeşitli ülkelerin okulöncesi eğitim programlarında artık işitme özürlüler için ailelerinin yönlendirildiği rehabilitasyon programlarının giderek önem kazandığı görülmektedir (Northern, 1980).

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.