Teftişte Sınıf Gözlemleri Yoluyla Öğretmeni Değerlendirmedeki Sınırlılıklar

Nezahat Seçkin

ÖZ

Sınıf adı verilen özel öğretim ortamı tüm eğitim yatırımlarının ve çabalarının odak noktasını oluşturmaktadır. Eğitim hedeflerinin gerçekleşmesi, büyük oranda, sınıf içindeki etkinliklerin verimine bağlıdır (Aydın, 1984, s. 47). Bu açıdan bakılınca da sınıf ortamındaki etkinliklerin sürekli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, öğretim sürecini ve sınıf içi etkinlikleri yöneten öğretmenin sınıf ortamında gözlenmesi, öğretmen değerlendirme sisteminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.