Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü

Cevat Celep

ÖZ

Eğitim; bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana' getirme sürecidir (1). Toplumsal ve teknolojik gelişmelere paralel olarak öğrencilere yeni bilgiler ile yeni davranışlar kazandırma ihtiyacı doğmaktadır. Bu nedenle, öğretmenlere, öğrencilerde yeni davranış değişiklikleri oluşturabilme ve yeni bilgileri verebilme niteliklerinin kazandırılması zorunludur. Bunu sağlayabilmenin bir yolu da hizmet içi eğitimdir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.