Matematik Kaygısı ve Matematik Kaygı ölçeği Mars A’nın Türkiye'ye Uyarlama Çalışmaları

Müge Saygı

ÖZ

Öğrencilerimizin başarısız olduğu derslerin başında hiç kuşkusuz matematik gelir. Matematik dersindeki başarı ve başarısızlığı etkileyen bazı faktörleri şöyle sıralayabiliriz: sınıflardaki öğrenci sayısının çokluğu, öğretmen faktörü, öğrencinin okula başlama yaşı ve matematik dersine yönelik tutumu. Uzun gözlemler sonucunda, birçok öğrencinin, bu sayılan nedenlerin dışında, matematiğe ve matematiğin kullanıldığı alanlara karşı korku, kaygı ve hoşnutsuzluk içinde bulundukları saptanmıştır. Matematik dersindeki başarısızlığı açıklayan bir diğer önemli faktörün matematik kaygısı diye adlandırdığımız duyuşsal bir özellik olduğu görülmüştür (Dreeger, 1957; Daniel, 1978; Henden, 1978; Dellens, 1979; Richardson, 1981).

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.