Anasınıflarında Kalite ve Bölgelerarası Farklılıklar

Nurper Savaş-Ülküler

ÖZ

Ülkemizde, sayıca en hızlı yaygınlaşan ve yaygınlaşması bir "eğitim politikası" olarak kabul edilmiş "tek" okul öncesi eğitim kurumu, anasınıflarıdır. "İlkokula en yakın yaş grubunu hedef alma" ve "çocuğu örgün eğitime hazırlama" gibi önemli ve fonksiyonel roller üstlenmiş olması, anasınıflarını diğer okulöncesi eğitim kurumlarından daha ayrıcalıklı bir konuma getirmiştir. Anasınıfları, kurum olarak da yaygınlaştırılmaya elverişlidir, zira; diğer okulöncesi eğitim kurumlarından farklı olarak, sadece Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ilköğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlıdır ve ilkokulların bünyesinde açılmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.