Okul-Sanayi İşbirliği Neden Geliştirilmelidir?

S. Savaş Büyükkaragöz

ÖZ

Hür ve demokratik bir toplum olarak yaşamak isteyen her toplum teknolojisini geliştirmek suretiyle mal ve hizmet üretimini artırmak zorundadır. Bir ülkenin ekonomik gelişmesinin hızı ile o ülkedeki eğitim sisteminin niteliği arasında doğrudan ilişkiler bulunmaktadır. Becerikli insan gücünün, ekonomik ve teknolojik ihtiyaçlara göre eğitilmesinde tüm eğitim sistemiyle birlikte mesleki ve teknik eğitim sistemine daha büyük sorumluluklar düşmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.