Okulöncesi Gelişimi ve Eğitimi İle İlgili Beş Yeni Yapıt

Güler Fişek

ÖZ

Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Araştırma ve Uygulama Enstitüsü nezdinde ve Prof. Dr. Çiğdem Kâğıtçıbaşı'mn yönetiminde bilimsel bir çalışma grubunun yürüttüğü «Türkiye’de Okulöncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Projesi»nin ürünleri olan beş yapıt basılmış olup, MEB'e ait yayınevlerinde satılmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.