Matematiksel Problemleri Çözmede Öğrenci Güçlükleri

Meral Aksu

ÖZ

İnsan yapısı, ardaşık (sequential) ve yığmalı (cumulative) olarak büyüyen ve yaşayan bir disiplin olan matematiğin zor ya da kolay olduğu sürekli olarak tartışma konusu olagelmiştir. Ancak, genellikle, matematik «s» ile başlayan üç sözcükle vasıflandırılır «Sıkıcı, sevilmeyen ve soyut». Matematik, öğrenci, ailesi ve çevresi tarafından bu şekilde algılandığında, matematik öğretiminin sorunları çok ve geniş olmaktadır. Bu sorunlara pratik çözümler bulmak, matematiksel problemleri çözmek kadar, hatta yer yer onlardan daha güçtür denilebilir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.