Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri

Haydar Taymaz

ÖZ

Eğitim sistemimizde, yabancı dil bilen orta düzeyde teknik elemanları okullarda yetiştirilmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığının 24.2.1983 gün ve 3581 sayılı onayı ile, 1983-1984 öğretim yılında İngilizce öğretim yapan teknik ve meslek liseleri açılmıştır. Bu öğretim kurumlarının hazırlık sınıflarına ortaokulu bitirenler kabul edilir. Ancak öğrencinin sorumlu dersi bulunmaması, öğrenimine ara vermemiş olması ve lise veya dengi bir okula devam etmemiş olması gerekir. Birinci sınıfına, ilgili yabancı dil ile öğretim yapan ortaokulları bitirenler ile yurt dışında aynı okulun eğitim dili ile ortaokula denk bir eğitim görenler de kaydedilir. Her iki durumda başvuranların sayısının kontenjandan fazla olması halinde yapılacak sıralama sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınır. Her şubedeki öğrenci sayısının 24 veya daha az olması öngörülen bu okullarda hazırlık sınıfı dışındaki sınıflarda belirli esaslar çerçevesinde öğrenci nakli yaplır. Yabancı dil ile öğretim yapacak orta dereceli mesleki ve teknik okulları, Anadolu Teknik Liseleri, Anadolu Ticaret Liseleri ve Anadolu Teknik meslek liseleridir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.