Editörden

Seydi Dinçtürk

ÖZ

Türk Eğitim Derneğinin süreli yayın organı olan «Eğitim ve Bilim», Mart-1984 sayısı ile 48. sayıya ulaşmış bulunmaktadır. Bu sayı ile «Eğitim ve Bilim»in 8. cildi tamamlanmış olacaktır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.