Uzaktan Öğretim Üzerine Bir Kuram Denemesi

Lütfi Özbilgin

ÖZ

Uzaktan öğretimi, «bir eğitim süreci içinde öğretimin önemli bir kısmının, zaman ve yer bakımından uzakta bulunan öğretici bir kimse tarafından sağlanması» olarak tanımlarsak, bu sürecin etkili olabileceği koşullarla ilgili genel nitelikte ve bir bakıma kuramsal soruları, kendi kendimize sormak zorunda kalırız. Bu soruların yanıtları ise eğitim ve iletişim kuramlarına başvurularak verilebilir. Uzaktan öğretimin kuramsal yapısı oluşturulmak isteniyorsa, onun mimarisi, günümüzün eğitim felsefesine ve iletişim kuramlarına bağlı olacaktır; yoksa tamamen yeni malzemelerle kurulmayacaktır. Bu sınırlar içinde bir kuram ortaya koymak olanaklıdır. Yazımızın düzeni içinde bu kuramı, ondört denence halinde sunacağız.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.