Okuma Güçlükleri ve Düzeltilmesi

İsmail Özçelik

ÖZ

Bireyler yaşamları boyunca kendi benlikleri ve çevreleri ile uygun, dengeli ilişki kurup sürdürme çabasındadır. Psiko-sosyal çevrede yer alan uyaranlar iletişim sürecine kaynak oluşturmaktadır. Sosyal yaşantıda bulunan her birey, diğerlerinin duygu ve düşüncelerini bir uyaran olarak almaktadır. Sosyal ortamda bulunan her kaynak, belirli bir kanaldan alıcıya mesaj vermektedir. İşte kısaca açıklanmaya çalışılan iletişim sürecindeki mesajlar, işaret, yazılı türde görsel kökenli olabileceği gibi, sözel ya da işitsel kökenli olabilir. Alıcı olan bireyin iletişimi başarması, kaynaktan gelen mesajı duyumlamasından öte yorumlaması ve anlamasıyla olanaklıdır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.