Lise II. Sınıf Düzeyindeki Öğrencilerin Arkadaş Tercihleri

Siral Ülkü, Sezen Arısoy

ÖZ

Çağımızda gittikçe artan teknolojik gelişmeler, toplumsal hareketlilik ve kültürlerarası etkileşim bireylerin sorunlarını arttırmakta, karmaşıklaştırmaktadır. Birey, hızlı değişmeye ayak uyduramamakta, kendisine ve çevresine yabancılaşmakta, uyum güçlükleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bireyin tüm yaşamı doğumdan ölüme dek çevresine uyum sağlayabilme çabası ile geçer. Çevredeki kişilerle iyi ilişkiler, grup çalışmalarına katılabilme, işbirliği yapabilme, yapıcı ve uzlaştırıcı olma, sorumluluk yüklenme ve yaşamın gerektirdiği kurallara uyabilme bireyin topluma olan uyumunu gösterir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.