Zeka ve Yaratıcılık

Neriman Samurçay

ÖZ

İnsana değgin bilimlerin örneğin psikoloji, sosyoloji, siyasal ekonomi alanlarında zaman zaman, sürekli ya da kısa ömürlü uğraşı modalarına, başka bir deyimle güncel meraklara rastlıyoruz. Gerçekten de, son zamanlarda psikolojide zeka bölümü (Z.B.); gençlere ilişkin suçluluk; insan, hayvan ve makina arasındaki ilişkiler; yorgunluk; saldırganlık; kaygı sorunu ile ilgili pek çok araştırma yapılmaktadır. Şu kısa sıralama, ard arda gelen modaların, genellikle aktüalitenin ilk düzeyinde yer aldığını göstermektedir. Çünkü içinde yaşadığımız toplumda, nisbeten yeni olaylar yeni sorunlar oluşturuyor, bu sorunlar da bilimsel araştırmalara konu oluyor böylece.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.