Öğretmenin Akademik ve Yurttaşlık Özgürlüğü

Sabri Büyükdüveci

ÖZ

Öğretmenin, öğretmen olduğu kadar aynı zamanda bir yurttaş olduğu unutulmamalıdır. O da, diğer yurttaşlar gibi sigara veya içki içmek, dans etmek, siyasal bir partiye veya dinsel bir kuruma katılmak gibi konularda özgürce karar vermek ister. Bu konulardaki özgürlüğünü toplumun değer yargılarına uygun bir biçimde kullandığı müddetçe hiçbir sorun çıkmaz. Ancak toplumun kalıp yargılarından ve normlarından uzaklaştığında, yurttaşlık özgürlüğünün, akademik özgürlüğüne oranla daha fazla eleştirilme olasılığı söz konusudur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.