Fen Programlarının Geliştirilmesi

Osman Sıral Tezel

ÖZ

İçinde bulunduğumuz çağ, çok hızlı gelişmeleri beraberinde getirirken; bilimsel ve teknolojik düzeyde kazanılan yeni bilgiler, bilim üreten kuruluşlardan bilim öğreten kuruluşlara kadar geniş bir sahada değişmeleri zorunlu kılmaktadır. Bilimin dinamik çehresi ve yeni bilgi birikimleri, çok yönlü bir olgu olan öğrenme sürecini verimli ve etkin kılmak üzere reorganizasyonla çağdaşlaştırma eğilimindedir. Bu objektifle bakıldığında Ortaeğitimde uygulanan Modern Fen Programlarının bilim ve teknolojinin gereklerine, öğrencilerin ihtiyaçlarına, çevrenin imkanlarına ve toplumun isteklerine göre yeniden düzenlenmesi gerekir. Geliştirme olgusu temelde eğitim politikalarındaki tercihlerden veya yeni teknolojilerin bir ürünü olarak modeli etkiler. Fen Programlarının geliştirilmesi ve düzenlenmesi, sadece bir muhteva sorunu değildir. Öğrencilerin öğrenmelerini etkileyen bütün şartların ve unsurların bir bütünlük içinde geliştirilmesidir..

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.