Tırnak Yeme Alışkanlığı

İsmail Özçelik

ÖZ

Genel bir yaklaşımla konuya bakacak olursak, uyumsuz çocuklar diğer bireylerle olan ilişkilerinde sorunu olan çocuklardır. Daha açık söylemek gerekirse, bu çocukların aile ve yaş gruplarıyla olan ilişkilerinde değişik sorunları bulunmaktadır. Uyumsuz çocuklar, kendi ilgi ve yetilerine uygun düzenli bir ortama erişmede yetersiz kalmakta, başarı örüntüsü yerine, başarısızlık örüntüsüne sahip olmaktadırlar (Harring, 1962, s. 1). Uyumsuz çocuklar, kendi benliği ile içinde bulunduğu çevre arasında etkili ve sürekli ilişki kuramazlar (Çağlar, 1974, s. 13).

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.