Video ve Eğitim

Mahmut Tezcan

ÖZ

Genellikle yurt dışında çalışan işçilerimiz aracılığı ile ülkemize giren video, giderek yaygınlaşmaktadır. Video’ya «Görüntülü teyp» de diyebiliriz. Televizyondan farkı, istenilen türde yayınların, istenilen anda izlenebilmesidir. Ayrıca, resim dondurma, hızlı, yavaş ve geri oynatma özellikleri de vardır. Özellikle eğlence aracı olarak kullanılan video, eğitimde de yararlanılabilecek çok güçlü bir araçtır. Esasen kitle iletişim araçları, gelişmekte olan ülkelerde eğitim aracı olarak da kullanılmaktadır. Video, hem örgün, hem de yaygın eğitimde kullanılabilir. Örgün eğitimde videodan ya doğrudan, ya da yardımcı olarak yararlanılır. Yani ya öğretmenin yerini alır, ya da öğretmenin öğretimini destekleyen pekiştiren ona yardımcı bir işleve sahip olarak kullanılabilir. Video da TV gibi görsel işitsel bir araç olduğu için etkin bir araçtır ve ondan olumlu sonuçlar alınabilmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.