Eğitim Felsefesi Tanımlar — İşlevler — Sorunlar

Sabri Büyükdüvenci

ÖZ

İçinde bulunduğumuz yüzyılda felsefenin eğitime bakış açısı yeni bir bilim dalı oluşturmuştur; bu, eğitim felsefesidir. Eğitim felsefesi, genel anlamda felsefi sorunları tartışmaz, eğitimi ilgilendiren felsefi sorunlarla uğraşır. Eğitim felsefesinin, felsefe ve eğitimdeki yeri nedir? İçinde bulunduğumuz yüzyılda eğitim felsefesi çoğunlukla metafiziğin ve epistemology (bilgi kuramı)nin bir bölümü olarak görülmüştür. Metafizik; felsefenin, gerçeklik konusunda sorunlarla uğraşan dalıdır —hangi şeyler gerçektir ve bunların birbirleriyle ilişkisi nasıldır!?—. Epistemology'de, felsefenin, bilgimizin doğası ve kapsamı ile uğraşan dalıdır. Böylece, sanılmıştır ki, eğitim filozofları da, gerçeklik ve bilgi kuramlarına göre sınıflandırılmalıdır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.