Atatürk’ü Doğru Yorumlamak İçin

Sami N. Özerdim

ÖZ

Gençliğe unutturulmuş olan Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü, yeniden diriltmek ve doğru olarak öğretmek amacıyla, 1980 yılı sonlarından başlayarak bugüne uzanan yeni dönem içinde girişilen çabaların istenen sonucu vermesi zamana bağlı olduğu ölçüde, tutulacak yola da bağımlıdır. Atatürk’ü ya iyi bilmemek, ya da, günün anlayış ve tutumuna uyar görünme çabası; yanlış, belki istenerek girişilen yanıltıcı yorumların, gençliğe verilecek Devrim tarihi bilgilerinin yararlı değil, dokuncalı olacağı kanısını yerleştiriyor.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.