Ödev Hazırlama ve Ders Çalışma

A. Ferhan Oğuzkan

ÖZ

Öğrenciler zamanlarının büyük bir bölümünü ya ödev yapmak ya da yoklama ve sınavlara hazırlanmak amacıyla dershane veya okul-dışı çalışmalara ayırırlar. Ödev hazırlamaya ve ders çalışmaya yönelik çabaların verimli olabilmesi, şüphesiz, birtakım bilgi, beceri ve alışkanlıklar edinilmiş olmasına bağlıdır. Halbuki büyük bir öğrenci kitlesinin «ders çalışma» ve «ödev hazırlama» ile ilgili temel bilgi ve becerilerden yoksun olduğu bir gerçektir. Biz bu yazımızda bu konuda önemli gördüğümüz bazı hususlara değinmek istiyoruz.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.