Stress (Psikolojik Zorlanma)

Siral Ülkü, Nimet Bilgin

ÖZ

Stress sözcüğü ile günümüzde giderek daha sık karşılaşmaya başladık. Bu sözcük ile anlatılmak istenen psikolojik anlamda bir zorlanmadır. Bireyin psikolojik varlığını, kendine olan güven ve saygısını tehdit eden bir bir uyarım onda bir zorlanma, diğer bir deyişle stress yaratabilir. Stress kaygı, huzursuzluk, gerilim gibi psikolojik; ya da allerji, çarpıntı, başağrısı gibi bedensel tepkilere yol açabilir. Şu halde tehdit, edici uyarıcıya karşı gösterilen «Stress Reaksiyonu» psikolojik, fizyolojik ve biyokimyasal biçimlerde ya da bu tür tepkilerin birleşimleri halinde ortaya çıkar.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.