Bireysel Öğretim ve Barış

Mahmut Tandoğan

ÖZ

Bireysel öğretimin, belirli bir bölgede yaşayan bireyler arasında ve dolayısıyle ülke düzeyinde barışı oluşturmada ve bireylerin barış içinde yaşamalarını sağlamada katkıları olabilir. Bu öğretim türü, bireyler arası barışın ve sükun içinde yaşamanın oluşturulmasında çeşitli yönlerden yardımcı olabilir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.