Felsefe ve Eğitim

Sabri Büyükdüvenci

ÖZ

«Felsefe», «bilgelik sevgisi» anlamına gelen iki Yunanca kökten türetilmiş bir sözcüktür. Herkesçe tanınan anlamının aksine felsefe, «bilgi» veya yalnızca «bilginin aranması» demek değildir. Daha çok bir sevgidir ve herhangi bir sevgide sözkonusu olan da elde etmeye çabalamadır. Bu nedenle filozoflar yaptıkları işten «bilgi arayışı» veya daha çok «gerçeğin aranması» olarak bahsetmektedirler. Herhangi bir filozof size önemli olan şeyin arayış veya sevgi olduğunu söyleyecektir. (') İnsanlar henüz bilgeliği oluşturan unsurları tam olarak bilmediklerinden, o doğrultuda çalışmanın onu gerçekten elde etmede en iyi yol olduğu sonucuna varmışlardır. Bu yüzden, gerçeğin ve bilgeliğin aranmasında ciddi ve samimi olan herhangi bir kimse, onlara asla ulaşamasa bile, gerçek anlamda felsefi bir etkinlik içerisinde olduğu söylenebilir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.