Atatürk ve Spor

Mahmut Tezcan

ÖZ

Onu ölüm yıldönümünde bir kez daha anarken, son yıllarda ülkemizde çok önem kazanmaya başlayan spora ilişkin görüşlerini ele almak istiyoruz. Her konuda olduğu gibi O’nun spor konusundaki görüşleri de çağdaş, günümüz koşullarıyla bağdaşan, kalıcı görüşlerdir. Beden eğitimi ve spor, genel eğitim içersinde ele alınan ve onun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle örgün eğitim içersinde yer alan sporun gerek uygulama gerekse araştırmalara konu olmaması ya da yeterince önemsenmemesi, eğitim sistemimizin eksiklikleri arasında belirtilebilir. Oysaki büyük Önder Atatürk, spora, bugünkü izlenecek politikalara yön verecek derecede önem vermiştir. Bu yazımızda O’nun spor konusundaki görüşlerini ele alacağız.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.