Öğretmen Eğitiminde Televizyon

Cevat Alkan

ÖZ

Eğitim açısından televizyon çok boyutlu ve genel bir iletişim ortamı ve öğretme öğrenme süreçleri için önemli doğurguları vardır. Son yıllarda eğitimle ilgili yazımda görülen «Mikro-Öğretim», «Tele- Okul», «Açıküniversite», «Televizyonokulu» ve benzeri sözcükler, televizyonun eğitim süreçlerinin başlıca öğelerinden biri durumuna geldiğini kanıtlamaktadır. Gerçekten, televizyonun uygun koşullar altında etkili bir eğitim ortamı oluşturduğunu araştırmalar göstermektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.