Okur - Yazarlık Öğretiminde Etkinlik Sorunu

Özer Ozankaya

ÖZ

Bir ülkenin ileriliği, çağdaşlığı kurumlarının etkin ve verimli çalışıp çalışmadığı ile ölçülür; bir de doğal olarak bu etkinlik ve verimliliğin ölçümünün yapılması gereğinin kavranıp yerine getirilmesi ile anlaşılır. Bu amaçla her kurum için bir «ölçme ve değerlendirme» çalışması yapılmalıdır. Örneğin eğitim kurumlarının ne ölçüde etkin ve verimli olduklarını sürekli olarak izlemek, başarılarını ölçüp değerlendirmek, zaman içindeki değişimleri öngörebilmek için sürekli veri biriktirmek zorunluluğu kavranmalıdır. Eğitimin türlü yönleri üzerine sayımlar yapılmalı, sayısal veriler biriktirilip yayınlanmalı, toplumbilimsel, ruhbilimsel, ekonomik, ... açılardan eğitim kurumlarının etkinlikleri değerlendirilmelidir. Uygulanacak politika kararları, böyle araştırmaların sonuçlarıyla ve kuramsal yaklaşımlarla bütünleştirilerek oluşturulmak gerekir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.