«Eski Kültür» ile İlişki Kurma Konusu

Sami N. Özerdim

ÖZ

Son yıllarda, eski kültürümüzle ilişki kurulması, yeni kuşakların bu kültürü «algılamasının gereği ve bunun yolu yöntemi konusunda düşünceler, öneriler ileri sürülmüş zaman zaman bu öneriler yenilenmiştir. Günümüzde de, ya dil özleşmesi üzerindeki tartışmalar, ya Divan şiirinin değerine değinmeler ve benzeri nedeniyle bu konu canlandırılmakta, yinelenmektedir...Bu dergide bir tartışmaya girişmekten kaçınarak, eğitim ve öğretimle ilgisi açısından, soruna değinmeyi bir yandan yararlı, bir yandan ise zorunlu buluyoruz.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.