Akademiler Üniversiteye Dönüşürken

Ayhan Hakan

ÖZ

Türkiye'de Akademiler, gerek yasal statüleri ve gerekse programları açısından farklılıklar göstermektedirler. Bazı Akademilerin eğitim-öğretim ve kapasite açısından gösterdikleri gelişim ve büyüme yasalarla desteklenmediği için bu kurumlar güçlüklerle karşılaşmaktadır. Başka bir ifadeyle, bu Akademilerin yasalarındaki gelişim, eğitsel ve fiziki açıdan gelişimlerine yanıt verememiştir. Bir kısım Akademiler de, yeterli öğretim elamanı ve uygun eğitim ortamı hazırlamadan öğretime başladıkları, yasalarında boşluklar oluşu ve bu yasaların günün koşullarına uygun olmayışı nedeniyle fonksiyonlarını yeterince gerçekleştirememişlerdir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.