Türk İslâh Evleri

Halûk Yavuzer

ÖZ

Çocukluktan erişkenliğe geçiş dönemi olan, biyolojik kaynaklı, toplumsal ve duygusal patlamaların egemen olduğu ergenlik dönemi, insan yaşamında önemli aşama olarak dikkatimizi çeker. Hızlı gelişim ve yakın çevreye uyum savaşımı içinde bulunma sonucu, ergende davranış bozukluğu ve anti-sosyal vaziyet alışlar görülebilir. Kısaca, ergenlik dönemi, intihar ve suçluluk olaylarının yoğun olarak görüldüğü bir dönemdir. Bu bireysel özelliklerin yanında, yöresel ve toplumsal örf ve adetlerin, bu evrede daha etkin olması sebebiyle, gencin suça daha kolay başvurduğu görülür.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.