Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Yapılandırıcı Fen Öğrenme Ortamı Hakkındaki Algılarının İncelenmesi

Kudret Özkal, Ceren Tekkaya, Jale Çakıroğlu

ÖZ

Bu çalışmada, sekizinci sınıf öğrencilerinin mevcut ve tercih ettikleri yapılandırıcı fen öğrenme ortamı hakkındaki algıları incelenmiştir. Veriler, 1152 sekizinci sınıf öğrencisinden Yapılandırıcı Öğrenme Ortamı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Bu ölçek, “mevcut” ve “tercih edilen” öğrenme ortamını değerlendiren iki bölümden oluşmaktadır. Ölçeğin mevcut öğrenme ortamı bölümü, sınıflardaki şu anki fen bilgisi öğrenme ortamının yapılandırıcı öğrenme yaklaşımını ne kadar yansıttığını ölçerken, tercih edilen öğrenme ortamı bölümü ise öğrencilerin tercih ettikleri öğrenme ortamını ölçmektedir. Sonuçlar, ölçeğin her alt boyutu için tercih edilen yapılandırıcı öğrenme ortamı algılarının mevcut öğrenme ortamı algılarına göre daha yüksek değerlerde olduğunu göstermiştir (p<0.05). Öğrenciler, bilimin değişebilen yapısını ve günlük hayatla ilişkisini öğrenmede fırsatlar sunan, birbirleriyle tartışma imkânı sağlayan, sınıf içi etkinliklerin planlamasında karar verme mekanizmasında rol oynayan ve gerektiğinde kritik edebilen öğrenme ortamlarını tercih etmektedirler.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenme ortamı, Yapılandırıcı Öğrenme Yaklaşımı, öğrenci algıları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.