Eğitimin Sosyolojik Temelleri

Mahmut Tezcan

ÖZ

Eğitimin sosyolojik temelleri, eğitime toplumsal bakışı ifade eder.(') Sosyoloji bilimi, en geniş anlamı ile insan ilişkilerini inceleyen toplum bilimidir. Eğitim Sosyolojisi ise sosyolojik bilgi, teknik ve yöntemlerin eğitimsel sistem ve süreçlerdeki grup ilişkilerine uygulanmasıdır. Eğitim, bireyin yaşadığı toplumda yeteneğini, tutumlarını ve olumlu değerdeki diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçler toplamıdır. Eğitim, toplumda belirli bir gereksinimi karşılayan bir toplumsal kurumdur. İşte sosyoloji, eğitimle onun bir toplumsal kurum oluşu nedeniyle ilgilenmektedir. Bu ilişki sosyolojinin «Eğitim sosyolojisi» başlığı altında bir uzmanlık dalının geliştirilmesine yol açmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.