Ülkemizde Öğretmen Eğitiminin Gelişimi

A. Ferhan Oğuzkan

ÖZ

İstanbul’da 1848 yılında açılan öğretmen okulunu (Darülmuallimin-i Rüşdî’yi) başlangıç noktası alırsak bizde öğretmenlik meslek eğitiminin 150 yıla yaklaşan bir geçmişi bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu öğretmen okulunun ardından uzun ve kısa aralıklarla birkaç okul daha açılmış, ilk ve orta dereceli okul öğretmenlerinin yetiştirilmesi konusunda belirli ölçütlerin tespitine çalışılmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.