İlkel Toplumda Gençlik (Erginleme Törenleri)

Mahmut Tezcan

ÖZ

Bazı toplumlarda bir yaş derecesinden diğerine geçiş, özellikle erinlik döneminde ayrıntılı törenlerle kutlanır. Gerçekten erinlik döneminde erkeklerin erginleme törenleri, bazı toplumlarda evlenme törenlerinden daha fazla öneme sahiptir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.