Yeni Üniversiteler Yasa Tasarısına İlişkin Toplantı

Panel Başkanı: Süleyman Çetin Özoğlu, Metin Şengonca, Uğur Ersoy, Yaşar Karayalçın, Coşkun San, Yaşar Atakam

ÖZ

Sayın konuklar, hepinizi saygıyla selamlar, öğleden sonraki oturumu açarım. Öğleden sonraki oturumumuz bir panel tartışması çerçevesinde yürütülecektir. Panelimizin konusu, «Üniversitede Demokratikleşme ilkeleri Açısından Üniversite Yönetimi ve Öğretim Üyeliği Kavramı». Panelimize katılan sayın öğretim üyeleri, önce 15 dakikalık süre içerisinde, bu konunun belirli yönlerine ilişkin kendilerine göre önemli olan görüşlerini ortaya koyacaklardır. 10 dakikalık görüşleri belirleme işleminden sonra kısa bir ara vereceğiz. Bu aradan sonra da panelimizin ikinci kısmını açacağız, ikinci kısımda panel üyelerimiz tekrar kısa bir süre içinde panelde ortaya konulan görüşlere ilişkin görüşlerini ve ilave etmek istedikleri hususları belirleyecekler, sonra da tartışma ve sizlerin sorularıyla panelimizi sürdürmeye çalışacağız.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.