Tembel Çocuk

Norma Razon

ÖZ

Pekçok anne baba için çocuklarının okula başlaması önemli bir olaydır. Ailenin okul, öğretmen ve dersler hakkındaki görüş ve düşünceleri, çocuğun okul hayatını, okul başarısını, hatta öğretmeni ve arkadaşları ile kuracağı ilişkileri etkiler. Bazı anne-babalar çocuk okula gitmeye başlayınca, sorumluluğu omuzlarından atmış olduklarını ve bunu okula yüklediklerini düşünerek rahatlarlar. Bazıları ise çocuğun okuldaki başarı durumuna, gerektiğinden çok önem vererek, çocuklarını sıkarlar. Bir kısmı da —çoğunluğun bu gruba girdiği söylenebilir— ilgili olmakla beraber yararsız bir seyirci olarak kalırlar. Bu gruptaki anne-babalar, çocuklarının okul problemine gerektiği gibi eğilmezler, ancak çocuklarının yaramazlık veya tembelliğinden şikâyetçi olunduğu hallerde işe karışmaları gerektiğini zannederler.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.