Atatürk Döneminde Türkiye’de Tarım

Baha Galip Tunalıgil

ÖZ

Atatürk’çüler onun düşünce ve eylemlerindeki dinamizmi sezmek zorundadırlar. Bilimsel yöntemlerle Atatürk’ü inceleyenler, devrimci yapısının getirdiği ve temelinde her yönde bağımsızlık olan düşün demetininden doğruları saptayacaklardır. Önemli olan onun ortaya koyduklarının iyi yorumlanması, iyi anlaşılması ve içeriğindeki yönlendirmenin doğru değerlendirilebilmesidir. Bu bakımdan Atatürk’ün söylevlerini çeşitli meslekler kendilerine dayanak kılıcı olarak ele almışlardır. Temelinde ilkeleri vurgulanan her söylevinde ulusuyla çağdaş uygarlığa hızla götürülecek bir ülke yönetiminin yol-yordamını ortaya koyan Atatürk, bu ilkelerden esinlenebilme yollarını da açıklamıştır. Sorumlu vatandaş, bilinçli ve etkin aydın kişiler gerçek Atatürkçülük anlayışını aydınlığa çıkarmışlardır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.