İngiltere’de Üniversite Planlama ve Bütçeleme Örgütü

M. Adem

ÖZ

UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da kurulmuştur. 1946 yılında görevi aşağıdaki şekilde değiştirilen UGC, yeniden düzenlenmiştir. Buna göre UGC’nin amacı, İngiltere'de üniversitenin parasal gereksinmelerini incelemek, parlamentoca kabul edilen tüm ödeneklerin kullanılması konusunda Hükümete görüş bildirmek; Birleşik Krallıkta üniversite öğretimine ilişkin bilgileri derlemek; incelemek ve yaymak; üniversiteler ve ilgili kurumlarla, gelişme projeleri hazırlamak ve uygulamak, anılan projelerin ulusal gereksinmelre tümüyle uygun olup olmadığı konusunda gerekli kurumlarla işbirliği yapmaktır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.