Kırsal Topluluklarımızda Tecihli Evlilik Tiplerinin İşlevsel Çözümlenişi

Mahmut Tezcan

ÖZ

Tercihli evlilik tiplerinden bahsederken kuşkusuz akraba evlilikleri akla gelmektedir. Günümüz toplumlarında akrabalığın önemi nedir? Bu sorunun cevabı, toplumlar sanayileştikçe akrabalığın da öneminin giderek azaldığı biçimindedir. Ülkemiz kırsal topluluklarında akrabalık ilişkileri çok yoğun bir biçimde süregelmektedir. Bu ilişkiler olumlu veya olumsuz olabiliyor.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.