Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğrenme Öğretme Süreçlerinin Öğrenci Merkezli Anlayışa Göre Düzenlenmesi

Abdurrahman Kılıç, Şeyma Şahin

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi konularının öğrenci merkezli eğitim anlayışına göre nasıl düzenlenebileceği konusunda bir örnek oluşturmaktır. Araştırma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan 390.000 nüfuslu Düzce ilinde bulunan bir ortaokulun 4. sınıfı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı, bu okulda öğretmenlik yapmaktadır. Araştırma, eylem araştırması yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçları olarak yansıtıcı günlükler ve etkinlik değerlendirme formları kullanılmıştır. Veri analizleri, veri toplama ile eş zamanlı olarak yürütülmüştür. Verilerin yorumlanmasında içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 12 ders saati boyunca öğrenci merkezli ders uygulamaları gerçekleştirilmiş, uygulamaların eksik yönleri belirlenerek gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 8 saatlik yeni ders uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonunda uygulama sonuçları değerlendirilmiş ve öğrenci merkezli uygulamalarla ilgili bazı öneriler geliştirilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenci merkezli eğitim, Öğrenci merkezli anlayış, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, Çoklu zeka kuramı, Eylem araştırması


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.5640

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.