Televizyon ve Halk Eğitimi

Leylâ Küçükahmet

ÖZ

Kitle iletişim araçlarından televizyon, hem göze hem de kulağa seslenmesi nedeniyle basın ve radyodan daha etkilidir. İster gelişmiş bir ülkenin, isterse az gelişmiş bir ülkenin olsun ortak sorunlarından en önemlisi "insanlarını daha iyi yaşama seviyesine ulaştırmaktır.” Televizyon bu sorunu çözülemek için halka dönük bir kitle haberleşme, eğitim ve eğlence aracı olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ülkeler televizyona yatırım yapmaya başlamışlardır.Şunu belirtmek gerekir, az gelişmiş bir ülkede televizyona yatırım yapmanın sakıncaları olup olmadığı ayrıntılı aarştırmaları gerektiren bir husustur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.