Üniversiteler-Arası Seçme Sınavının (ÜSS’nin) Türkiye Şartlarına Uygun Olup Olmadığının İncelenmesi ve Bazı Öneriler

İbrahim Koyuncu

ÖZ

Bu araştırmaya, bazı tartışmalar ve incelemelerin ışığında başlanmış ve aşağıda belirttiğimiz önemli sorunlara, kısmen de olsa, bazı açıklamalar ve çözümler bulmaya çalışılmıştır. Bu sorunları şöyle belirtebiliriz: 1) Kendi dönemlerindeki öğrenci gurubunun (ÜSS'ye göre) en üst % 10 u içine giren öğrencilerin üniversite eğitimleri süresince hangi sebeplerden dolayı Tablo l’de görülen çok düşük perfomansları gösterdiklerini izaha çalışmak, tartışmak. 2) ÜSS'larının ne derece optimal bir sistem olduğunu göstermek ve bu sistemi değerlendirmek.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.