Okullarda Rehberlik

Sirâl Ülkü

ÖZ

Bu konuyu iki bölümde plânlamış bulunuyorum. Birinci bölümde toplumun, ailenin ve birey olarak öğrencinin okuldan beklentilerinin karşılanmasında rehberlik hizmetlerinin yeri ve işlev konusu üzerinde duracağım. Konuşmamın ikinci bölümünde ise okullarımızdaki rehberlik uygulamalarına ilişkin bazı temel sorunları ortaya koyarak bunlar üzerinde beraberce düşünmemizi sağlamaya çalışacağım.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.