Kültürel ve Toplumsal Değişme Konusunda William Fielding Ogburn’un Görüşleri Üzerine Bir Deneme

Feryal Oskay

ÖZ

Ogburn, Georgia Eyaletinde Butler'da doğdu. Mercer Üniversitesi'nde Bakaloryasını, 1912 yılında Columbia Üniversitesinde Ph. D.'sini tamamladı. 1911-1918'de Princeton Üniversitesi, Reed Kollei ve Washington Üniversitesi’nde ekonomi, sosyoloji ve siyasal bilim okuttu. 1919-1927’de Barnard Kolejinde ekonomi ve toplumbilim departmanı başkanlığını yaptı. Aynı dönemde Columbia’da ders de verdi. Daha sonra Chicago Üniversitesinde toplumbilim profesörü oldu. 1951 yılında 65 yaşında iken emekliye ayrıldı ve dünya gezisine çıktı. Hindistan’da Delhi ve Kalküta’da, İngiltere’de Oxford'da ders verdi. Güneydoğu Pasifik Ülkelerinde, Latin Amerika'da, Avrupa’da dersler verdi. Uzun yıllar devlet adına görevler yüklendi. Geçim sorunları, perakende fiyatların ayarlanması, vs. gibi. Nüfus Sayımı Başkan Yardımcılığı Danışmanlığı yaptı. Amerikan Toplumbilim Derneği Başkanlığı ile Amerikan İstatistik Derneği Başkanlığı görevlerinde de bulundu. Bu derneğin Journal adlı peryodiğinin editörü idi. 1959 yılında kurulan Teknoloji Tarihi Cemiyetinin başkanı oldu. Bilimin İlerlemesi Amerikan Derneği'nin İkinci Başkanı idi. Ayrıca, Sosyal Bilim Araştırmaları Konseyi Yönetim Kurulu üyesi idi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.